Waarom coaching?

Wat is persoonlijke coaching?

Coaching is een vorm van leren, waarbij een persoon (een coach) iemand anders (iemand die gecoacht wordt) helpt om een zodanig proces van leren en zelfontwikkeling te creëren dat hij er beter van wordt. Het Engelse woord coach is terug te voeren op vroege vormen van transport: het woord coaching betekent letterlijk iemand van de ene plaats naar de andere vervoeren. Iets wat alle vormen van coaching met elkaar gemeen lijken te hebben is dat mensen het gebruiken om vooruit te komen. Een eenvoudig voorbeeld is dat van de sportcoach. Hij helpt een sporter om zijn prestaties te verbeteren en betere resultaten te behalen, afhankelijk van wat hij wil bereiken. Coaching buiten de sport bestaat normaal gesproken uit een gesprek of een serie gesprekken die iemand met iemand anders voert. De coach heeft de intentie een gesprek te voeren waar de ander, degene die gecoacht wordt, baat bij zal hebben, op een manier die verband houdt met zijn leerproces en vooruitgang.

Waarom laten mensen zich coachen?

Voordelen die mensen vaak ervaren zijn onder andere:

  • een sterker gevoel van richting en focus
  • toegenomen zelfkennis, bewustzijn van eigen handelen
  • groter vermogen om met anderen om te gaan en invloed uit te oefenen
  • meer motivatie
  • verbeterde persoonlijke effectiviteit, meer gerichte inspanningen
  • toegenomen vindingrijkheid en veerkracht

Wat u van uw coach kunt verwachten

De rol van coach biedt een vorm van steun die anders is dan alle andere vormen. Uw coach richt zich uitsluitend op uw situatie, met het soort aandacht en betrokkenheid dat u maar zelden ergens anders ervaart. Uw coach zal naar u luisteren met de oprechte nieuwsgierigheid om te begrijpen wie u bent, wat u denkt en hoe u in grote lijnen de wereld ervaart. Uw coach spiegelt dingen naar u terug met een objectieve evaluatie waardoor echte duidelijkheid ontstaat. Tijdens gesprekken zal uw coach u aanmoedigen om uitdagingen aan te gaan, obstakels te overwinnen en in actie te komen. Als er tijdens een coaching traject onderliggende blokkades aan het licht komen kan er altijd overgeschakeld worden van coaching naar counseling, waardoor het gehele traject soepel en effectief verloopt. Counseling gaat over persoonlijke en specifieke problemen die hun oorzaak hebben in het werk, in de privésfeer of in beide. Omdat de relatie gebaseerd is op vertrouwen en openheid, blijft de inhoud van uw gesprekken geheim.

Als een derde de coaching voor u heeft aangevraagd, wordt er met u afgesproken hoe deze persoon het beste betrokken of geïnformeerd kan worden.