Praktische informatie

Aantal sessies

Het aantal sessies is per individu verschillend. De coaching of counseling is gericht op kortdurende trajecten die gemiddeld 5 tot 15 sessies in beslag nemen. Een sessie duurt één uur. Partnerrelatie sessies duren 1,5 uur per keer.

Frequentie

De frequentie van de sessies kan verschillen en neemt verder in het traject geleidelijk af. In eerste instantie kan gedacht worden aan 1 sessie per 1 of 2 weken.

Kosten

Voor een particuliere sessie breng ik € 72,- in rekening. Voor echtparen € 109,– per uur. Deze bedragen zijn inclusief BTW. Een zakelijk tarief wordt in overleg vastgesteld.

Gemaakte afspraken worden in rekening gebracht tenzij de afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch wordt afgezegd

Service

Woont u in de regio en bent u aan huis gebonden dan bestaat de mogelijkheid dat ik naar u toe kom. Voor benzinekosten wordt in dat geval € 0.19 per km in rekening gebracht.

Na afloop van een coachingstraject kunt u na ca 3 maanden Direction vragen om een terugkomsessie. Een terugkomsessie heeft een evaluerend karakter en is gratis. Zo kunt u de veranderingen nog beter vasthouden.