Reacties

Reacties van cliënten

Na coaching:

‘Er werd mij een spiegel voorgehouden, dat was goed. Niet alleen maar wapperen met je handen maar ook mogen ontvangen.’

‘Wat mij hielp in de begeleiding was zelfreflectie, het onder woorden brengen van de situatie, zonder dat ik mij veroordeeld voelde. Zelf leren nadenken over de keuzes die ik moest maken. . Het was realistisch. Duidelijk in kaart brengen wat er speelt. Hoop voor de toekomst!’

‘Ik heb meer inzicht gekregen in wie ik ben en wat ik wil.’

‘Vanuit een heel ander gezichtspunt werd er naar mijn situatie gekeken, Dat was een verademing voor mij, vooral na jaren van zware therapie. Ik ging elke keer met plezier naar de coachingssessies. Er wachtte iemand op mij, ik werd serieus genomen, ik voelde bewogenheid en respect. De hele benadering vond ik verfrissend.’

‘Ik heb veel gehad aan die momenten waarop ik rustig eens met een beroepsmatig kundig iemand naar mezelf mocht kijken.’

Na counselling:

‘De openheid die ik ervoer vond ik zeer verrassend! Ik kon/mocht overal over praten.

‘Door de gesprekken, testen en schema’s ben ik mezelf beter gaan begrijpen. Door de gesprekken had ik het gevoel dat ik er mocht zijn. Het gebed aan het eind van elke sessie was erg fijn.’

Na debriefing:

‘Tijdens de sessies werd mijn verblijf en het gebeuren in het buitenland op een overzichtelijke manier in kaart gebracht waardoor ik een beter beeld kreeg van wat er eigenlijk was gebeurd en ook wat dat met me deed’.

‘Door mijn stage in Afrika ben ik veranderd. De schematische voorstelling van hoe ik voor vertrek een bepaalde status en functie in de maatschappij had en hoe dat nu hervonden moest worden bij terugkomst in eigen land, vond ik heel verhelderend. Die overgangsfase was CHAOS!’

‘We zijn diep op de punten ingegaan waar ik tegen aan liep. Ik leerde dat ik mijn doel duidelijk voor ogen moest houden, dat ik mijn verwachtingen helder moest hebben en dat het er niet om ging wat anderen van mij dachten.’

‘I was able to identify the circumstances & the state I was in. I’m going to call them by name, acknowledge them and in this way bring truth to my life! I also learned about the fear factor. So good to know my intense emotional reactions are a normal part of the mourning process. I learned how to get through them and get over them’.