Privacy verklaring

DireCtion, gevestigd aan het Voorhuis 82, 9205BW Drachten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming [AVG].

Persoonsgegevens die DireCtion verwerkt

DireCtion  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van DireCtion en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan DireCtion verstrekt. DireCtion kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • De Bedrijfsnaam
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag DireCtion persoonsgegevens verwerkt.

DireCtion verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het maken van offertes voor onze dienstverlening
  • Om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het afhandelen van uw facturatie en betaling.
  • Om U te informeren over wijzigingen van afspraken of onze diensten.
  • DireCtion verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Doel verwerking bijzondere persoonsgegevens:

DireCtion maakt gebruik van een intakeformulier om een beter beeld te krijgen van de problematiek / uw achtergrond en om U gerichter te kunnen helpen. Daarnaast kan DireCtion uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, bestaande uit Coaching, Counseling, Debriefing of Crisis Debriefing.

DireCtion beschermt uw gegevens zorgvuldig en gaat er discreet mee om.DireCtion is helder over het gebruik ervan en maakt u altijd bewust van de gegevens die u deelt. DireCtion geeft prioriteit aan de bescherming van uw privacy en aan de bescherming en veilige opslag van uw gegevens. De wettelijke grondslag van de verwerking van de bijzondere persoonsgegevens is uw toestemming.

Hoe lang DireCtion gegevens bewaart? 

DireCtion bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.DireCtion hanteert de volgende bewaartermijn van uw persoonsgegevens: 7 jaar [wettelijke bewaartermijn]

Delen met anderen

DireCtion verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit nadrukkelijk met u vooraf is overééngekomen voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

DireCtion gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiligen

DireCtion neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt een verzoek tot inzage sturen naar nelieschut@direction-coach.nl. DireCtion zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door DireCtion verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met DireCtionop via www.direction-coach.nl.

DireCtion is verder als volgt te bereiken:

Voorhuis 82
9205BW Drachten
Telefoon  0512 – 547407
Email: nelieschut@direction-coach.nl

DireCtion is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01119476