Debriefing

Het doel van een debriefing

Een debriefing is erop gericht de betrokkene te helpen om dat wat achter hem ligt een plaats te geven in zijn of haar leven.

De bedoeling is dat het meegemaakte betekenis krijgt voor de persoon, zodanig dat hij het kan afsluiten. Afsluiten staat dan niet voor vergeten, maar wel voor het niet voortdurend hinderlijk met zich meedragen van de gebeurtenis.

Tijdens een debriefing wordt er systematisch aandacht besteed aan de ervaren feiten, de begeleidende gedachten, de hiermee gepaard gaande emoties en de eventuele ondergane lichamelijke ervaringen. Ook wordt gefocust op bij de persoonlijkheid passende, effectieve “copings”-strategieën (dit zijn positieve manieren om met belastende ervaringen om te gaan).

Debriefing is…

Debriefen is je verhaal vertellen, het ingrijpende verhaal van wat er gebeurd is, vanuit jouw gezichtspunt compleet met jouw ervaringen en gevoelens.

  • Het is een verbaal verwerken van gebeurtenissen uit het verleden.
  • Debriefen omvat zowel de feiten als de emotionele reacties op de gebeurtenissen.
  • Debriefen is een gelegenheid om recente gebeurtenissen op diepgaande wijze te delen met een kundig iemand die bereid is te luisteren met empathie, zonder oordeel of kritiek.
  • Debriefen is ook Bijbels. Jezus debriefde o.a. Zijn discipelen.